APOLLO TYRES
APOLLOTYRE (238) -  Now resist 243-247

Above that upside target 271-277